Yoga

8 Limbs of Yoga

«Yoga er oppløsningen av uro i  sinnet, bare når våre sinn blir stille og rolig kan vi høste de sanne frukter av en praksis som inkluderer sinnsro, kjærlighet, medfølelse og glede»
«Patanjali»

Les mer «8 Limbs of Yoga»