Egen hjemmeside?

Jeg har erfart at det er en del som syns det er en terskel å sette opp sin egen hjemmeside og ønsker derfor å tilby enkel hjelp til oppsett av hjemmeside ved bruk av WordPress løsningen.

Du vil kunne ta i bruk ditt eget .no domene (dersom du eier et slikt)  og få hjelp til å sette opp e-post riktig. Mange klarer dette selv, men for deg som ikke har tid, lyst eller interesse, så kan jeg tilby deg en fastpris på alt fra et enkelt basis oppsett til en komplett hjemmeside. Noen begrensninger vil det være i størrelse, se beskrivelse nedenfor.

Pakke Innhold Pris
Basis Oppsett hjemmeside m/domene ved bruk av standardtjenester, inkl. e-post mot domene, du setter opp alt av innhold selv (meny, tekst, bilder) 1500 kr (fastpris)
Oppstart Oppsett hjemmeside m/domene ved bruk av standardtjenester, inkl. e-post mot domene, du får en standard enkel meny-struktur (1-5 menyvalg) og enkelt innhold (maks 5 sider og bilder) 3000 kr (fastpris)
Komplett Oppsett hjemmeside m/domene ved bruk av standardtjenester, inkl. e-post mot domene, du får en meny-struktur og innhold tilrettelagt (maks 15 sider) 7000 kr (fastpris)

Ta kontakt på andrea@namasteyoga.no for bestilling, mer info. eller om det er ting du trenger hjelp med som ikke står på listen.

Min CV ser du på LinkedIn her. Jeg jobber i dag fulltid i IT bransjen og har ca 20 års erfaring. 10 av disse har jeg jobbet som utvikler av web-løsninger. Per i dag jobber jeg ikke med utvikling og tar derfor kun på meg enkle oppdrag som beskrevet over.